De mooiste bruidsmodezaak in de regio Dordrecht

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Hip! Weddingdesign. Door u toegang te verschaffen tot deze website van Hip! Weddingdesign, accepteert u dat u gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Hip! Weddingdesign besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Hip! Weddingdesign is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet, zoals bijv. storingen of onderbrekingen. Noch is Hip! Weddingdesign aansprakelijk voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Hip! Weddingdesign of door u aan Hip! Weddingdesign middels een website van Hip! Weddingdesign of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Hip! Weddingdesign geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Hip! Weddingdesign via deze website.

Hip! Weddingdesign aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

Hip! Weddingdesign garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De gegevens op deze website van Hip! Weddingdesign kunnen te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door Hip! Weddingdesign worden gewijzigd.

TOP